Regnskab 2013

Kontingent, 95 parceller á kr. 800


76.000,00

Kassebeholdning pr. 31-12-2013

128,08


-kontingent , 5 parceller á 800


-4.000,00

Giro

208.517,92


Tilbagebetalt


-1.600,00
Kontingent i alt


70.400,00

Bank

0,00
Rykkergebyr


0,00

Restancer kontingent

-1.600,00


Græsslåningsgebyr/tvangsslåning


2.800,00
Renter


0,00

Formue pr. 01.01.2013 ekskl. vej-Annonceindtægt


0,00

dræn- & kloakfond


110.056,15

Oplysningsgebyr fra ejendomsmægl


400,00

Overført fra Vej-, dræn og kloakfond


82.600,00
Overskudsdel til drift


14.443,85

Porto

600,00


Formue pr. 31.12.2013 ekskl. vej-Kontorartikler

238,00


dræn- & kloakfond


207.100,00

Hjemmeside

330,00

Telefon

2.600,00


Vej-, dræn- og kloakfond pr. 01.01.13


82.600,00

Møder

1.300,00


Overført til alm. egenkapital


-82.600,00

Kørsels godtgørelse

2.330,00


Henlagt af årets overskud


0,00

Generalforsamling

4.191,00


Vej-, dræn- og kloakfond pr. 01.01.13


0,00

Fællesareal, stier, alm. vedligehold veje

31.863,12

Veje, ekskl. alm. vedligehold

14.825,00


Formue pr. 31.12.2013


207.100,00

Tvangsslåning af parceller

0,00

Dræn

0,00

Ejendomsskat, fællesareal Blishønevej

580,03

Diverse gebyrer

299,00

Ekstraordinære udgifter

0,00

Udgifter i alt

59.156,15

Overskud

14.443,85

Ballance

73.600,00

73.600,00


207.100,00

207.100,00