Regnskab 2012

Kontingent, 95 parceller á kr. 800


76.000,00

Kassebeholdning pr. 31-12-2012

182,08


-kontingent , 5 parceller á 800


-4.000,00

Giro

191.674,07


Kontingent i alt


72.000,00

Bank

0,00
Rykkergebyr


380,00

Restancer kontingent

800,00


Græsslåningsgebyr/tvangsslåning


1.600,00
Renter


0,00

Formue pr. 01.01.2012 ekskl. vej-Annonceindtægt


50,00

dræn- & kloakfond


87.846,78

Oplysningsgebyr fra ejendomsmægl


0,00

Overskudsdel til drift


22.209,37Porto

1.687,00


Formue pr. 31.12.2012 ekskl. vej-Kontorartikler

756,50


dræn- & kloakfond


207.100,00

Hjemmeside

0,00

Telefon

2.600,00


Vej-, dræn- og kloakfond pr. 01.01.12


82.600,00

Møder

1.500,00


Henlagt af årets overskud


0,00

Kørsels godtgørelse

3.248,00


Vej-, dræn- og kloakfond pr.02.07.2012


82.600

Generalforsamling

4.000,00

Fællesareal, stier, alm. vedligehold veje

24.864,00

Veje, ekskl. alm. vedligehold

9.550,00


Formue pr. 02.07.2012


192.656,15

Tvangsslåning af parceller

400,00

Dræn

0,00

Ejendomsskat, fællesareal Blishønevej

581,65

Diverse gebyrer

300,00

Ekstraordinære udgifter

2.333,48

Udgifter i alt

51.820,63

Overskud

22.209,37

Ballance

74.030,00

74.030,00


192.656,15

192.656,15