Regnskab 2010

Kontingent, 95 parceller á kr. 800


76.000,00

Kassebeholdning pr. 31-12-2010

1.516,08


-kontingent , 5 parceller á 800


-4.000,00

Giro

158.640,66


Kontingent i alt


72.000,00

Bank

0,00


Rykkergebyr


200,00
Græsslåningsgebyr/tvangsslåning


3.200,00

Restancer kontingent

0,00


Renter


0,00
Annonceindtægt


0,00

Formue pr. 01.01.2010 ekskl. vej-Oplysningsgebyr fra ejendomsmægl


0,00

dræn- & kloakfond


72.276,45
Overskudsdel til drift


5.280,29

Porto

1.652,50


Formue pr. 31.12.2010 ekskl. vej-Kontorartikler

2.344,65


dræn- & kloakfond


77.556,74

Hjemmeside

375,00

Telefon

2.600,00


Vej-, dræn- og kloakfond pr. 01.01.10


82.600,00

Møder

1.955,00


Anvendt af vej-, dræn og kloakfond


0,00

Kørsels godtgørelse

6.446,00


Henlagt af årets overskud


0,00

Generalforsamling

2.635,00


Vej-, dræn- og kloakfond pr. 01.01.10


82.600,00

Fællesareal, stier, alm. vedligehold veje

37.436,25

Veje, ekskl. alm. vedligehold

12.610,31


Formue pr. 31.12.2010 inkl. Vej-


160.156,74

Tvangsslåning af parceller

700,00


dræn- og kloakfondDræn

0,00

Ejendomsskat, fællesareal Blishønevej

580,00

Diverse gebyrer

300,00

Ekstraordinære udgifter

485,00

Udgifter i alt

70.119,71

Overskud

5.280,29

Ballance

75.400,00

75.400,00