Regnskab 2009

Kontingent, 95 parceller á kr. 800


76.000,00

Kassebeholdning pr. 31-12-2009

615,08


-kontingent , 5 parceller á 800


-4.000,00

Giro

154.261,37


Kontingent i alt


72.000,00

Bank

0,00


Rykkergebyr


659,81
Græsslåningsgebyr/tvangsslåning


3.000,00

Restancer kontingent

0,00


Renter


142,10
Annonceindtægt


0,00

Formue pr. 01.01.2009 ekskl. vej-Oplysningsgebyr fra ejendomsmægl


400,00

dræn- & kloakfond


67.337,58
Overskudsdel til drift


4.938,87

Porto

259,00


Formue pr. 31.12.2009 ekskl. vej-Kontorartikler

854,05


dræn- & kloakfond


72.276,45

Hjemmeside

375,00

Telefon

2.200,00


Vej-, dræn- og kloakfond pr. 01.01.09


67.600,00

Møder

1.375,00


Anvendt af vej-, dræn og kloakfond


0,00

Kørsels godtgørelse

2.411,75


Henlagt af årets overskud


15.000,00

Generalforsamling

3.367,00


Vej-, dræn- og kloakfond pr. 01.01.09


82.600,00

Fællesareal, stier, alm. vedligehold veje

31.453,73

Veje, ekskl. alm. vedligehold

0,00


Formue pr. 31.12.2009 inkl. Vej-


154.876,45

Tvangsslåning af parceller

650,00


dræn- og kloakfondDræn

11.330,91

Pumpelag & Ejendomsskat

841,60

Sammenslutningen

665,00

Diverse gebyrer

330,00

Ekstraordinære udgifter

150,00

Udgifter i alt

56.263,04

Overskud

19.938,87

Ballance

76.201,91

76.201,91


154.876,45

154.876,45