Regnskab 2008

Kontingent, 95 parceller á kr. 800


76.000,00

Kassebeholdning pr. 31-12-2008

701,42


-kontingent , 5 parceller á 800


-4.000,00

Giro

155.623,50


Kontingent i alt


72.000,00

Bank

0,00


Rykkergebyr


550,00
Græsslåningsgebyr/tvangsslåning


1.500,00

Restancer kontingent

800,00


Renter


1,13
Annonceindtægt


1.875,00

Formue pr. 01.01.2008 ekskl. vej-Oplysningsgebyr fra ejendomsmægl


200,00

dræn- & kloakfond


61.013,24
Overskudsdel til drift


42.720,68

Porto

1.606,00


Formue pr. 31.12.2008 ekskl. vej-Kontorartikler

389,95


dræn- & kloakfond


103.733,92

Hjemmeside

0,00

Telefon

1.100,00


Vej-, dræn- og kloakfond pr. 01.01.08


52.600,00

Møder

1.475,00


Anvendt af vej-, dræn og kloakfond


0,00

Kørsels godtgørelse

3.544,75


Henlagt af årets overskud


0,00

Generalforsamling

3.752,00


Vej-, dræn- og kloakfond pr. 01.01.08


52.600,00

Fællesareal, stier, alm. vedligehold veje

18.937,50

Veje, ekskl. alm. vedligehold

0,00


Formue pr. 31.12.2008 inkl. Vej-


156.333,92

Tvangsslåning af parceller

500,00


dræn- og kloakfondDræn

0,00

Pumpelag & Ejendomsskat

580,00

Sammenslutningen

672,00


Forudbetalt kontingent


800,00

Diverse gebyrer

150,00

Ekstraordinære udgifter

698,25,00

Udgifter i alt

33.405,45

Overskud

42.720,68

Ballance

76.126,13

76.126,13


157.133,92

157.133,92