Honorar & gebyr takster

Grundejerforeningen Strandvænget vedtægter §19 - appendix 1:

 

                  ”Vedtagne honorarer, gebyrer og udgiftsgodtgørelser”

 

1)

Deltagelse i generalforsamlinger, (gælder ikke for nyvalgte)                       DKK      150,00


2)

Deltagelse i bestyrelses-, og revisionsmøder                                              DKK      150,00


3)

Afholdelse af bestyrelses-, og revisionsmøder                                            DKK      200,00


4)

Udgifter ved deltagelse i møder med andre foreninger, offentlige

myndigheder og lignende skal godkendes af bestyrelsen samt

dokumentation afgives.


5)

Kørselsgodtgørelse for deltagelse ved møder/besigtigelse og

lignende afregnes efter SKAT’s takst for kørsel i egen bil - For  2018        DKK          3,54   

pr. kørt km.


6)

Skattefri godtgørelse iht SKAT’s regler til formand og kasserer til

dækning af telefon, internet (2.350) og administration (1.400)                    DKK   3,750,00

 

7)

Telefon-, og internet udgifter før øvrige bestyrelsesmedlemmer

opgøres ved udgiftsbilag, der underskrives af formand og kasserer.


8)

Alle øvrige udgifter skal dokumenteres ved fyldestgørende regning

og godkendes og underskrives af formand og kasserer.


9)

I henhold til vedtægternes § 9 er bestyrelsen fritaget for kontingent-

betaling. (For nyvalgte først fra kommende kalenderår).


10)

Gebyr for oplysninger f.eks. til ejd.mæglere ved salg af ejendom             DKK       250,00


11)

Gebyr for rykning af kontingent 1. gang                                                    DKK       100,00


12)

Gebyr for rykning ved anbefalet brev 2. rykning                                       DKK       100,00


13)

Gebyr for fremsendelse til inkasso                                                           DKK       100,00


14)

Tvangsslåning af græs                                                                             DKK    1.600,00

 


Vedtaget på generalforsamlingen 27. maj 2018