Referat seneste bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 2, februar 2020.

 

Godkendelse af referart fra seneste bestyrelsesmøde.

 

Regnskab og budget blev gennemgået, budget skal vendes igen inden generalforsamling.

 

Siden sidst

                      Jan deltager i møde om Fibernet 8. februar

                      Breve fra grundejer

                      Muldvarpe stadig en udfordring,

 

Fællesarbejdsdag

                      Dato lørdag 4-4-2020 kl. 10:00

                      Bordbænkesæt pris undersøges

                      Skraldespand ved stranden, kommunen spørges igen

                      Blomstermark på fællesareal blev vendt, tages med i årets beretning

                      Robot eller Hannes Rengøring, stadig for dyrt med robotter, andre aktører spørges.

 

Generalforsamling

                      Hvor Hos Bedstes Peter Green bestiller

                      Hvornår 24.- maj kl. 10:00

                      På valg:  Peter, Gunner, Knud-Erik, suppleant Tommy.

                      Peter Dall, Jørgen Lærke.

                     

Eventuelt

Vejmand skraber på Colibrivej.

Tre døde træer fældes på fællesareal, arbejdsdag.

Hjertestarter vendes på generalforsamling

Lader til El-biler vendes på generalforsamling

Robot plæneklippere 

Øgede indtægter / Lavere omkostninger - Vigtigt punkt som kræver lidt nytænkning

Nabohjælp

Nabovandring for bestyrelsen stien ved skovspurvevej gråspurvevej.

Interesse fra ny grundejer for at indgå i bestyrelsesarbejdet enten som suppleant eller medlem.

Nye blomsterkasser på Blishønevej (frivilligt medlem er igang med at lave nye - og hvad med de gamle, kan de bruges et andet sted)

Der indhentes et nyt tilbud fra Hanne's Rengøring samt fra et par andre firmaer på græsslåning inden budgettet færdiggøres