Husorden
gen 22. maj 2005

Husorden for Grundejerforeningen StrandvængetFor at tilsikre medlemmerne de bedste muligheder for et rart ophold i området og for at skabe et så godt miljø, hvor vi kan mødes i samdrægtighed, er denne husorden for vores område udarbejdet.


Hastighedsbegrænsning på 15 km/t på alle veje i området, pas på børn, vore veje og støvgener, kør stille og roligt!


Kørende trafik er kun tilladt på de 4 navngivne veje, Bogfinkevej, Gråspurvevej, Skovspurvevej og Blishønevej. Øvrige er gangstier,


Leg med knallert, ridning og unødvendig motortrafik i området er ikke tilladt.


Pakering langs vejene og i rabatter er kun tilladt i mindst muligt omfang og da kun i særlige tilfælde. Hver grund skal have indrettet minimum 2 parkeringspladser jf. vedtægterne.


Hunde skal overalt i vores område føres i snor samt efterladenskaber opsamles.


Græsslåning med motorklipper og andet motoriseret støj må kun finde sted:

Hverdage mellem 09:00 & 18:00

Lørdage, søndage og helligdage mellem 10:00 & 14:00

Fra 1. juli til 1. august alle ugens dage mellem 10:00 & 14:00


Græsset skal slås et rimeligt antal gange hvert år.

Første gang inden den 15. maj og sidste gang senest den 15. august

Se i øvrigt vedtægterne for frøspredende ukrudt & tvangsslåning §5.


Afbrænding af have- & byggeaffald, afskæring fra træer, buske m.m. må ikke finde sted inden for grundejerforeningens område jf. politivedtægten i Slagelse.


Husk politivedtægtens bestemmelser vedr. generende musik, radio, tv m.m. udendørs eller fra åbentstående vinduer.


Hvis alle medlemmer, deres pårørende og gæster er indstillet på at vise hensyn ud fra disse bestemmelser, er der mulighed for et dejligt og rart ophold i vores område.


Bestyrelsen har påtaleret, som også behandler evt. klager fremsat skriftligt.


Vedtaget på generalforsamlingen 22. maj 2005