Ekstra ordinær 2014

Ekstraordinær Generalforsamling.


Søndag den 03-08-2014 kl. 10:00.


Hos formanden Jan Andersen.


Grundejerforeningen Strandvænget har indkaldt til generalforsamling for at ændre vedtægterne så de passer til de nuværende bankregler.


Formanden bød velkommen.


Ordstyrer: Ole W. Hansen Bogfinkevej.


Antal fremmødte: Fremmødte også med nogle fuldmagter i alt 59 stemmer.


Vi stemte om en vedtægtsændring hvor mindst 2/3 af de fremmødte skulle stemme for ændringen.


Afstemningen blev vedtaget.


Eventuelt: Der blev spurgt om hvor meget kloakeringen er steget i pris, prisen er ca. 37.000,00 kr.


Det var nogle forslag af §12 der skulle ændres til:


Kasseren modtegr foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden eller næstformanden, eller fungerende formand, anerkendte udgifter.


Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog, samt medlemsprotokol.


Kassebeholdningen skal indsættes på konto i bank eller sparekasse.


Kasserer og formand skal kunne disponere over foreningens konti


Den kontante kassebeholdning skal holdes på et absolut minimum.


Ref. Gunner Olsen