Formål & Kontingent

Formål


Strandvængets grundejerforening har hjemsted i sommerhusområdet ved Stillinge Strand ca. 9 km vest for Slagelse ved Musholm Bugt og Storebælt.


Grundejerforeningen blev stiftet den 09. november 1972 og har i dag 95 medlemmer på følgende veje:


Bogfinkevej

Blishønevej

Skovspurvevej

Gråspurvevej

Foreningens formål er gennem samarbejde og fællesskab, at varetage fælles interesser, overfor såvel det private som det offentlige.

I særdeleshed, at fremme opgaver og interesser af betydning for medlemmerne, herunder at tilsikre medlemmerne de bedste muligheder for et rart ophold i området og for at skabe et så godt miljø, hvor vi kan mødes i samdrægtighed.

På den baggrund har foreningen i årenes løb arbejdet målrettet, men udover at varetage de opgaver, som direkte relateret sig til vore ejendomme, har foreningen også været iværksætter for det nuværende Kirke Stillinge Pumpelag, der forestår afvandings- og drænsystemer i hele området dækkende i alt 4 grundejerforeninger og store landsbrugsarealer.


Foreningen er ved udstykningen af matriklen 11 f den 26. juni 2003 tilskødet følgende område og veje:


- Privat strandareal direkte ned til Storebælts dejlige strand.

- Colibrivej, Jagtvej, Havørnevej, Egebæksvej, Svalevej, Havesangervej og Falkevej.KontingentGrundejerforeningen Strandvænget´s medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling i maj måned.


Nuværende årligt kontingent: 1000,00 kr.

Kontingentet forfalder den 01. januar og skal jf. vedtægterne § 6 være indbetalt senest 1. marts.


Nykredit Reg. nr. 5479 Konto 4681948


Såfremt et medlem ikke har indbetalt kontingent og/eller andre ydelser til foreningen, rykkes medlemmet ved anbefalet brev og pålagt gebyr.

Hvis indbetaling ikke har fundet sted senest 14 dage efter afsendelsen af det anbefalede brev, overgives restancen uden yderligere varsel til retslig inkasso.

Advokatomkostninger, samt de af generalforsamlingen til enhver tid vedtagne gebyrer, for rykningen og overgivelse til inkasso, betales af medlemmet!