Start

Foreningen afholder ordinær generalforsamling den?

Bedstes Hus, Drøsselbjergvej 92, Stillinge Strand, 4200 Slagelse.

 

Dagsorden i følge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og honorarer

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af formand

7. Valg af 1bestyrelsesmedlem

8. Valg af bestyrelsessuppleant

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt