Start

 

 

Dagsorden i følge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og honorarer

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af kasserer

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af bestyrelsessuppleant

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Der holdes Generalforsamling søndag den 27. maj kl. 10:00.

 

Har du som medlem ikke modtaget en indkaldelse til generalforsamling, så kontakt os på mail info@strandvaenget-stillingestrand.dk eller tlf. 72 14 72 44.

 

Revideret regnskab og budget, kan ses under Regnskab & budget.